डाँगी अ. (2023). ‘त्यो फेरि फर्कला ?’ कथामा यौन अभिव्यक्तिको स्वरूप. Prajna प्रज्ञा, 124(2), 43–53. https://doi.org/10.3126/prajna.v124i2.60579