(1)
एटम न. शिरीषको फूल उपन्यासमा प्रभुत्वशाली पुरुषत्व. Prajna 2023, 124, 96-108.