(1)
डाँगी अ. ‘त्यो फेरि फर्कला ?’ कथामा यौन अभिव्यक्तिको स्वरूप. Prajna 2023, 124, 43-53.