Gyanwali, Gokarna. 2020. “Provincial Poverty in Nepal”. Patan Pragya 7 (1), 66-77. https://doi.org/10.3126/pragya.v7i1.35107.