[1]
Paudel, M. 2022. हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र सुधारका सम्भावनाहरू {Our electoral system and prospects for reform}. Nepal Public Policy Review. 2, 1 (Oct. 2022), 459–488. DOI:https://doi.org/10.3126/nppr.v2i1.48688.