पोखरेल Pokhrel विश्वमणि Bishwomani. 2021. “सौराहाको पर्यटन विकासमा पर्यावरणको भूमिका Saurahakko Paryatan Bikasma Paryabaranko Bhumika”. Nepalese Culture 14 (March):105-15. https://doi.org/10.3126/nc.v14i0.35429.