ढकाल Dhakal म. M. and ढकाल Dhakal म. M. (2021) “रससूत्रको व्याख्याका मतान्तरहरु र यसको तात्पर्य {Contradictions in the interpretation of Rasasutra and its meaning}”, Madhyabindu Journal, 6(1), pp. 76–83. doi: 10.3126/madhyabindu.v6i1.42789.