ढकाल Dhakal मुक्तिनाथ Muktinath, and ढकाल Dhakal मुक्तिनाथ Muktinath. 2021. “रससूत्रको व्याख्याका मतान्तरहरु र यसको तात्पर्य {Contradictions in the Interpretation of Rasasutra and Its Meaning}”. Madhyabindu Journal 6 (1):76-83. https://doi.org/10.3126/madhyabindu.v6i1.42789.