[1]
ढकाल Dhakal म.M. and ढकाल Dhakal म.M. 2021. रससूत्रको व्याख्याका मतान्तरहरु र यसको तात्पर्य {Contradictions in the interpretation of Rasasutra and its meaning}. Madhyabindu Journal. 6, 1 (Dec. 2021), 76–83. DOI:https://doi.org/10.3126/madhyabindu.v6i1.42789.