1.
घिमिरे Ghimire नN. नीरवताको सौन्दर्यशास्त्रका आधारमा ‘प्रिय मौनता’ को विश्लेषण {Analysis of ’Priya Maunata’ on the basis Nirawata’s Beauty of silence}. Kaladarpan [Internet]. 2023 Jun. 7 [cited 2024 Apr. 17];3(1):87-9. Available from: https://nepjol.info/index.php/kaladarpan/article/view/55213