भण्डारी Bhandari ख. K. “माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूमा महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान {Knowledge on Menstruation Among the Girls of Secondary School}”. Kaladarpan कलादर्पण, vol. 3, no. 1, June 2023, pp. 107-16, doi:10.3126/kaladarpan.v3i1.55242.