पौडेल Poudel ल. L. “’युद्धविराम जिन्दावाद’ कथामा : विश्वदृष्टि {Worldview in the Story ‘Yuddha Biram Zindabad’}”. Kaladarpan कलादर्पण, vol. 3, no. 1, June 2023, pp. 77-86, doi:10.3126/kaladarpan.v3i1.55211.