[1]
घिमिरे Ghimire न. N., “नीरवताको सौन्दर्यशास्त्रका आधारमा ‘प्रिय मौनता’ को विश्लेषण {Analysis of ’Priya Maunata’ on the basis Nirawata’s Beauty of silence}”, Kaladarpan, vol. 3, no. 1, pp. 87–97, Jun. 2023.