[1]
पौडेल Poudel ल. L., “’युद्धविराम जिन्दावाद’ कथामा : विश्वदृष्टि {Worldview in the story ‘Yuddha Biram Zindabad’}”, Kaladarpan, vol. 3, no. 1, pp. 77–86, Jun. 2023.