भण्डारी Bhandari ख. K. (2023) “माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूमा महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान {Knowledge on menstruation among the girls of secondary school}”, Kaladarpan कलादर्पण, 3(1), pp. 107–116. doi: 10.3126/kaladarpan.v3i1.55242.