भण्डारी Bhandari खिमानन्द Khimananda. 2023. “माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूमा महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान {Knowledge on Menstruation Among the Girls of Secondary School}”. Kaladarpan कलादर्पण 3 (1):107-16. https://doi.org/10.3126/kaladarpan.v3i1.55242.