भण्डारी Bhandari ख. K. (2023). माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूमा महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान {Knowledge on menstruation among the girls of secondary school}. Kaladarpan कलादर्पण, 3(1), 107–116. https://doi.org/10.3126/kaladarpan.v3i1.55242