घिमिरे Ghimire न. N. (2023). नीरवताको सौन्दर्यशास्त्रका आधारमा ‘प्रिय मौनता’ को विश्लेषण {Analysis of ’Priya Maunata’ on the basis Nirawata’s Beauty of silence}. Kaladarpan कलादर्पण, 3(1), 87–97. https://doi.org/10.3126/kaladarpan.v3i1.55213