पौडेल Poudel ल. L. (2023). ’युद्धविराम जिन्दावाद’ कथामा : विश्वदृष्टि {Worldview in the story "Yuddha Biram Zindabad"}. Kaladarpan कलादर्पण, 3(1), 77–86. https://doi.org/10.3126/kaladarpan.v3i1.55211