(1)
पौड्याल Poudyal श. S. ‘ऋतुविचार’ खण्डकाव्यमा सामाजिक सन्दर्भ {Social Context in Sub-Epic Rituvichar}. Kaladarpan 2024, 4, 30-36.