(1)
भण्डारी Bhandari ख. K. माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूमा महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान {Knowledge on Menstruation Among the Girls of Secondary School}. Kaladarpan 2023, 3, 107-116.