(1)
घिमिरे Ghimire न. N. नीरवताको सौन्दर्यशास्त्रका आधारमा ‘प्रिय मौनता’ को विश्लेषण {Analysis of ’Priya Maunata’ on the Basis Nirawata’s Beauty of Silence}. Kaladarpan 2023, 3, 87-97.