[1]
भण्डारी Bhandari ख.K. 2023. माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूमा महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान {Knowledge on menstruation among the girls of secondary school}. Kaladarpan कलादर्पण. 3, 1 (Jun. 2023), 107–116. DOI:https://doi.org/10.3126/kaladarpan.v3i1.55242.