[1]
खनाल Khanal र.R. 2023. स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी उपस्थिति र सहभागिताको मूल्याङकन प्रक्रियाप्रति सरोकारवालाको दृष्टिकोण {Evaluation process for student attendance and participation in post-graduate level The concern’s point of view}. Journal of TESON. 3, 1 (Jan. 2023), 101–113. DOI:https://doi.org/10.3126/jteson.v3i1.51776.