Raghubanshi, S. “कार्तिक नाँचमा सङ्गीत अन्तर्गत ताल र वाद्य विश्लेषण”. Journal of Fine Arts Campus, vol. 5, no. 1, Nov. 2023, pp. 55-64, doi:10.3126/jfac.v5i1.60304.