Raghubanshi, S. (2023) “कार्तिक नाँचमा सङ्गीत अन्तर्गत ताल र वाद्य विश्लेषण”, Journal of Fine Arts Campus, 5(1), pp. 55–64. doi: 10.3126/jfac.v5i1.60304.