जोशी Joshi र. R. “’किडी जियाले कर्णालीमा फाल हालिन’ कथामा अभिघात {Accident in the Story of ’Kidy Ziya Fell in Karnali’}”. Journal of Durgalaxmi, vol. 1, no. 1, May 2022, pp. 208-16, doi:10.3126/jdl.v1i1.57259.