[1]
जोशी Joshi र. R., “’किडी जियाले कर्णालीमा फाल हालिन’ कथामा अभिघात {Accident in the story of ’Kidy Ziya fell in Karnali’}”, J. Durgalaxmi, vol. 1, no. 1, pp. 208–216, May 2022.