जोशी Joshi र. R. (2022) “’किडी जियाले कर्णालीमा फाल हालिन’ कथामा अभिघात {Accident in the story of ’Kidy Ziya fell in Karnali’}”, Journal of Durgalaxmi, 1(1), pp. 208–216. doi: 10.3126/jdl.v1i1.57259.