जोशी Joshi रामचन्द्र Ramchandra. 2022. “’किडी जियाले कर्णालीमा फाल हालिन’ कथामा अभिघात {Accident in the Story of ’Kidy Ziya Fell in Karnali’}”. Journal of Durgalaxmi 1 (1):208-16. https://doi.org/10.3126/jdl.v1i1.57259.