[1]
जोशी Joshi र.R. 2022. ’किडी जियाले कर्णालीमा फाल हालिन’ कथामा अभिघात {Accident in the story of ’Kidy Ziya fell in Karnali’}. Journal of Durgalaxmi. 1, 1 (May 2022), 208–216. DOI:https://doi.org/10.3126/jdl.v1i1.57259.