राजेन्द्र खनाल. 2023. “‘प्रिय मौनता’ कविता सङ्ग्रहमा प्रतीकको उपयोग”. Interdisciplinary Research in Education 8 (1):22-30. https://doi.org/10.3126/ire.v8i1.56723.