रविकिरण अधिकारी. 2023. “आषाढको पन्ध्र निबन्धमा अभिव्यक्त ध्वनिसौन्दर्यको शैक्षणिक उपादेयता”. Interdisciplinary Research in Education 8 (1):1-12. https://doi.org/10.3126/ire.v8i1.56721.