राजेन्द्र खनाल. (2023). ‘प्रिय मौनता’ कविता सङ्ग्रहमा प्रतीकको उपयोग. Interdisciplinary Research in Education, 8(1), 22–30. https://doi.org/10.3126/ire.v8i1.56723