रविकिरण अधिकारी. (2023). आषाढको पन्ध्र निबन्धमा अभिव्यक्त ध्वनिसौन्दर्यको शैक्षणिक उपादेयता. Interdisciplinary Research in Education, 8(1), 1–12. https://doi.org/10.3126/ire.v8i1.56721