(1)
रविकिरण अधिकारी. आषाढको पन्ध्र निबन्धमा अभिव्यक्त ध्वनिसौन्दर्यको शैक्षणिक उपादेयता. Interdisc. Res. Educ. 2023, 8, 1-12.