[1]
राजेन्द्र खनाल 2023. ‘प्रिय मौनता’ कविता सङ्ग्रहमा प्रतीकको उपयोग. Interdisciplinary Research in Education. 8, 1 (Aug. 2023), 22–30. DOI:https://doi.org/10.3126/ire.v8i1.56723.