[1]
घिमिरे Ghimire व. B., “‘बाँच्ने एउटा जिन्दगी’ उपन्यासमा अधीनस्थ पिँढीका अनुभूति {Experiences of the Subordinate Generation in the Novel ’Living a Life’}”, Hum. Soc. Sci. J., vol. 13, no. 1, pp. 230–244, Aug. 2021.