(1)
घिमिरे Ghimire व. B. ‘बाँच्ने एउटा जिन्दगी’ उपन्यासमा अधीनस्थ पिँढीका अनुभूति {Experiences of the Subordinate Generation in the Novel ’Living a Life’}. Hum. Soc. Sci. J. 2021, 13, 230-244.