Upadhyaya, Jyoti. “पुस्तक समीक्षा (जनकपुरधामको ऐतिहासिकता र गौरवपूर्ण मिथिला संस्कृति)”. Historical Journal 15, no. 1 (March 21, 2024): 96–102. Accessed June 25, 2024. https://nepjol.info/index.php/hj/article/view/63990.