Gautam, Badri Narayan. “२००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति तयारीमा नेपाली कांग्रेस”. Historical Journal 15, no. 1 (March 20, 2024): 76–87. Accessed June 17, 2024. https://nepjol.info/index.php/hj/article/view/63980.