Gautam, M. K. (2024) “राणाकालमा मुलुकी बन्दोवस्त अड्डाको संक्षिप्त सिंहावलोकन”, Historical Journal, 15(1), pp. 70–75. doi: 10.3126/hj.v15i1.63979.