Gautam, Badri Narayan. 2024. “२००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति तयारीमा नेपाली कांग्रेस”. Historical Journal 15 (1):76-87. https://doi.org/10.3126/hj.v15i1.63980.