(1)
Gautam, B. N. २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति तयारीमा नेपाली कांग्रेस. Hist. J. 2024, 15, 76-87.