(1)
Gautam, M. K. राणाकालमा मुलुकी बन्दोवस्त अड्डाको संक्षिप्त सिंहावलोकन. Hist. J. 2024, 15, 70-75.