उलक Ulak विश्व Bishwa. “पनौती एक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य : प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र”. HISAN: Journal of History Association of Nepal 9, no. 1 (December 31, 2023): 118–124. Accessed July 22, 2024. https://nepjol.info/index.php/hisan/article/view/64111.