नेपाल Nepal जगत Jagat, काफ्ले Kafle डोलराज Dolraj, धिताल Dhital राजेन्द्रप्रसाद Rajendraprasad, and कोइराला Koirala अतुल Atul. “नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा राधाकृष्ण थारु र संसदमा उनको योगदान”. HISAN: Journal of History Association of Nepal 9, no. 1 (December 31, 2023): 53–70. Accessed July 25, 2024. https://nepjol.info/index.php/hisan/article/view/64023.