उलक Ulak व. B. “पनौती एक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य : प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र”. HISAN: Journal of History Association of Nepal, vol. 9, no. 1, Dec. 2023, pp. 118-24, doi:10.3126/hisan.v9i1.64111.