उलक Ulak व. B. (2023) “पनौती एक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य : प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र”, HISAN: Journal of History Association of Nepal, 9(1), pp. 118–124. doi: 10.3126/hisan.v9i1.64111.