उलक Ulak विश्व Bishwa. 2023. “पनौती एक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य : प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र”. HISAN: Journal of History Association of Nepal 9 (1):118-24. https://doi.org/10.3126/hisan.v9i1.64111.